TM

www.falkenkrone.de

consumeer alcoholische dranken op een verantwoorde manier

Falkenkrone Bierspezialitäten is verantwoordelijk en zet zich in voor een intensief en verantwoord gebruik van alcoholische dranken in het kader van de wettelijke bepalingen. Op de volgende pagina’s vindt u informatie over alcoholische dranken die alleen toegankelijk is voor personen ouder dan 16 jaar. Wij vragen om uw begrip en wensen u veel plezier op onze Falkenkrone website.

Gelieve ons te bevestigen of u jonger of ouder bent dan 16 jaar. Dank u voor uw begrip!